Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Prisvarsel

Prisendringer med virkning fra 01. oktober 2021

Prisvarsel 01. oktober 2021

Oslo, 28.09.2021

Med bakgrunn i prisvarsel fra våre leverandører vil Mestergruppen Byggevare trekke tilbake varslet prisøkning på varegruppene Byggtre hvit og Byggtre impregnert.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos Mestergruppen.

Med vennlig hilsen
For Mestergruppen Byggevare AS

Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no

Prisvarsel proff

Ekstraordinære prisvarsler 1.september 2021

Prisvarsel 1. september 2021
Oslo, 30.07.2021

Med bakgrunn i prisvarsel fra våre leverandører varsles ekstraordinære prisøkninger fra og med 1. september 2021 på følgende varegrupper (ca. prisøkning i %):

Takplater stål ca. 24 - 26 %

Takrenner og beslag stål ca. 24 - 26 %

OSB ca. 0 - 15 %

Armeringsprodukter ca. 21 - 23 %

Stålbjelker ca. 20 - 22 %

Stålstendersystem ca. 25 - 17 %

Garasje ca. 12 - 14 %

Trapper ca. 0 - 19 %

Kjøkken ca. 0 -7 %

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos Mestergruppen.

Med vennlig hilsen
For Mestergruppen Byggevare AS

Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no

------------------------------------------

Ekstraordinære prisvarsler 1.august 2021

Prisvarsel 1. august 2021
Oslo, 23.06.2021

Med bakgrunn i prisvarseler fra våre leverandører varsles ekstraordinære prisøkninger fra og med 1. august 2021. Etterspørselen etter byggematerialer i tre er fortsatt meget høy, mens lagrene er historiske lave. I kombinasjon med manglende produksjonskapasitet for å dekke den økende etterspørselen, gir dette kraftige prisøkninger på flere grupper av byggevarer.

Varekategori trelast med en prisøkning inntil 34 %.

Varekategori bygningsplater med en prisøkning inntil 22 %.

Varekategori trelast interiør med en prisøkning inntil 27 %.

Varekategori stål og metaller med en prisøkning inntil 5 %.

Varekategori konstruksjon med en prisøkning inntil 40 %.

Vi gjør også oppmerksom på at alle leveranser med leveringsdato etter 1. august vil bli fakturert med priser som gjelder fra 1. august, uavhengig av ordredato. For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

For Mestergruppen Byggevare AS
Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no

------------------------------------------

Prisendringer med virkning fra 1. august 2020

Det har vært ekstremt sterk økning i etterspørsel etter impregnert trelast i hele Europa denne våren. Dette har gjort at våre leverandører har varslet prisøkning fra 1. august.

Mestergruppen Byggevare varsler med dette prisøkning fra og med 1. august 2020 på følgende varegrupper:

Varekategori trelast, varegruppe byggtre impregnert med en prisøkning inntil 7,0 %.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
For Mestergruppen Byggevare AS

Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no

------------------------------------------

Prisendringer med virkning fra 1. juni 2020

Med bakgrunn i prisvarsel fra våre leverandører vil Mestergruppen Byggevare varsle prisendring fra og med 1. juni 2020. Prisene vil gjelde på alle leveranser etter 1. juni 2020.

Prisendringene har bakgrunn i en sterk svekkelse av norsk valuta grunnet uro i internasjonale finansmarkeder grunnet Coronavirus.

Denne prisendringen kommer tillegg til prisendringer varslet 1.april og det kan også komme prisendringer på andre varegrupper enn tidligere varslet.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos Mestergruppen.

Med vennlig hilsen For Mestergruppen Byggevare AS


Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no

------------------------------------------

Prisendringer med virkning fra 1. mai 2020

Med bakgrunn i prisvarsel fra våre leverandører vil Mestergruppen Byggevare varsle prisendring fra og med 1. mai 2020. Prisene vil gjelde på alle leveranser etter 1. mai 2020.


Prisendringene har bakgrunn i en sterk svekkelse av norsk valuta grunnet uro i internasjonale finansmarkeder grunnet Coronavirus.


Denne prisendringen kommer tillegg til prisendringer varslet 1.april og det kan også komme prisendringer på andre varegrupper enn tidligere varslet.


For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos Mestergruppen.

Med vennlig hilsen For Mestergruppen Byggevare AS


Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no