Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Byggeriet er boligbyggerens proffpartner

Byggeriet ble etablert i 1986 og har 25 utsalg rundt om i landet.


Byggevareutsalgene er drevet av fagfolk i ditt lokale miljø og har hovedfokus på trelast og tyngre byggevarer, både til proff- og privatkunder. Byggeriets produkter og tjenester skal bidra til en effektiv og konkurransedyktig byggeprosess for deg som boligbygger. Byggeriet tar ansvaret for innkjøp og logistikk. Det gir deg mer tid til å bygge boliger – som igjen gir økt lønnsomhet. Gode betingelser, riktig varesortiment, effektiv logistikk samt faglig kompetanse står i fokus hos Byggeriet.

Byggeriet Norge AS er eid av Mestergruppen, som er et av Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere.

Mestergruppen eier byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, Ski Bygg og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus med mer enn 280 medlemsbedrifter. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom selskapene Unikus, Blink Hus Arkitekter og Klepp Prosjektering. Videre er gruppen en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen – samt en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer.

Omsetningen til Mestergruppen er på rundt 9,2 milliarder kroner.

Åpenhetsloven

Mestergruppen er en stor aktør i bransjene vi opererer innen, og vi ønsker å være åpne og etterrettelige om hvordan vi opererer. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til den nye Åpenhetsloven.

Mestergruppen har i kraft av sin posisjon og størrelse innenfor bygg- og eiendomsmarked et særlig ansvar for, og mulighet til å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremkommer blant annet av Mestergruppens etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsretningslinjer.

Mestergruppen skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser.

Mestergruppen har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet. (Klikk her for å lese våre krav og forventninger)
Leverandørene forplikter seg til å ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn Mestergruppens interne Verdier og Etiske retningslinjer.
Les mer om etikk og våre etiske retningslinjer her.

Mestergruppen er opptatt av sporbarhet i verdikjeden og stiller derfor krav om at våre leverandører registrerer relevante varer i NOBB* som er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon. 


*I NOBB finnes produktinformasjon som: produsentnavn, monteringsanvisning, ytelseserklæring, FDV-dokumentasjon, sikkerhetsdatablad, sertifikater og ulike typer miljødeklarasjoner som EPD, ECO-product, A20, svanemerke m.m. Ved å laste ned appen NOBB Skanner, kan strekkoden til et produkt skannes for å hente ut produktinformasjon.