Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Bærekraftige valg til din bolig

Ved å velge bærekraftige produkter og løsninger når du bygger ny bolig eller gjør forbedringer på en eksisterende, kan du faktisk bidra til at klimagassutslippene går ned og at miljøet skånes.

Du tenker kanskje at bærekraft kun er et ord politikere og representanter for store selskaper tar i sin munn, og at det ikke er spesielt relevant for deg som privatperson. Slik synes vi ikke du skal tenke – for dine valg som privatperson og forbruker kan nemlig spille en rolle i det store skiftet mot lavutslippssamfunnet.

Du kan for eksempel:

  • Gjøre boligen mer energieffektiv ved å etterisolere eller å investere i produkter som bidrar til lavere strømforbruk.
  • Bruke materialer produsert på en måte som ikke skader miljøet i verken produksjon, bruk eller etter endt levetid. For eksempel trematerialer hugget i skoger som driftes på en måte som tar hensyn til miljøet eller å unngå produkter som inneholder giftstoffer.
  • Produsere ren energi ved hjelp av solceller på taket.

Vi og våre leverandører jobber kontinuerlig med disse problemstillingene. Les videre for gode tips som gjør det lettere å sette i gang de riktige prosjektene og å bruke produkter fra leverandører som har miljø og bærekraft høyt på dagsorden.

Gjør noe med energiforbruket

En viktig sak når det gjelder miljø og bærekraft, er energiforbruk. Selv om vi i Norge bruker mest fornybar energi til oppvarming, er det likevel viktig å redusere energibehovet i både nye og eldre bygg, hvis ikke kan transformasjonen mot lavutslippssamfunnet blir svært kostbar for samfunnet på sikt. Den store mengden elektrisitet som i dag brukes til oppvarming, trenger vi nemlig til fremtidig elektrifisering i årene som kommer. Det er et viktig bidrag til å oppnå våre nasjonale mål for reduserte CO2 utslipp.

Miljobilde_bærekraft_Varesortiment-800x600.jpg

Foto: Hunton

Etterisolering

Det er flere ting du kan gjøre for å redusere energiforbruket, har du en sparsommelig isolert bolig i dag, er trolig det mest effektivt å etterisolere. Et godt isolert hus vil bidra med store energibesparelser i løpet av hele byggets levetid og krever, hvis det er riktig montert, ikke vedlikehold eller annen oppgradering. Isolasjon bidrar til å redusere varmetapet gjennom bygningskroppen på kalde dager eller reduserer oppvarmingen ved varme soldager, slik at du hele tiden får et godt inneklima.

Varesortiment_bærekraft_Rockwool-800x600.jpg

Foto: Rockwool

Heldigvis er du også sikret å ta gode miljø- og bærekraftvalg hvis du bruker de mest utbredte isolasjonstypene på det norske markedet. Både glassull fra Glava og steinull fra Rockwool er nemlig basert på bærekraftig råstoffer:

  • Glavas glassull lages med opptil 80 % returglass fra vinduer, flasker og liknende
  • Rockwools steinull lages av steinarter som naturen lager 38.000 ganger mer av enn det konsernet bruker til å lage isolasjon av

Alle typene isolasjon kan dessuten gjenvinnes og brukes flere ganger, samt at leverandørene bruker mye tid og energi på annen type miljøarbeid:

  • Avfallsreduksjon, ved resirkulering av avskjær som ellers ville gått til deponier
  • Effektiv logistikk, transport og samleveranser med andre aktører i bransjen
  • Environmental Product Declaration (EPD) og andre typer miljødokumentasjon

Innovasjonarbeid der miljø og bærekraft er helt sentralt, slik som å bruke biprodukter fra hovedproduksjonen til å lage andre typer produkter.

Varesortiment_Miljo_leca-800x600.jpg

Bilde: Glava. Bioprodukter fra glass-ullproduksjon brukes til produksjon av Leca-kuler.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Du tenker kanskje at balansert ventilasjon først og fremst handler om ren og god inneluft? Det er selvsagt et vesentlig poeng, men i et balansert ventilasjonsanlegg skjer det også noe mer. På vei ut passerer nemlig den brukte, varme luften en varmegjenvinner, som sørger for å overføre denne energien til den nye, friske luften. Slik spares mye energi på oppvarming av ventilasjonsluften.

Varesortiment_bærekraft_systemair-800x600.jpg

Foto: Systemair

En gjennomsnittlig bolig har et energibehov på omtrent 3.000 – 5.000 kWh/år for oppvarming av ventilasjonsluften. Et ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning, gjenvinner opptil 85 % av denne energien. I Norge bygges det omtrent 30.000 nye boliger hvert år. Dersom hver av disse boligene får et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, gir det en total energibesparelse som alene tilsvarer det årlige energibehovet til en kommune med ca. 6.000 innbyggere – hver dag – hvert år. På den måten er det absolutt grunnlag for å si at balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning bidrar til FNs bærekraftmål om ren energi til alle. Det pågår løpende produktutvikling for å øke energieffektiviteten ytterligere.

Bytt til nye vinduer

Etterisolering gir som nevnt store muligheter for å redusere strømforbruk, og det samme gjelder ved å bytte til nye og godt isolerte vinduer. Visste du at vinduer står for omtrent 40 prosent av klimautslippene som kan tilskrives bygg? Det betyr at vinduene ofte er det svakeste punktet i en veggkonstruksjon. Fra gamle vinduer lekker det ganske enkelt ut mye varme, slik at du må bruke mer strøm for å holde huset varmt. Ved å skifte ut vinduer gjør du boligen mer energieffektiv, slik at du sparer strøm og bidrar til reduserte klimautslipp. Husk at den aller mest miljøvennlige energien som finnes, er den som ikke brukes.

Varesortiment_Miljovennlig_NorDan-800x600.jpg

Foto: NorDan

En annen fordel med å skifte ut vinduer, er at det gir deg nye muligheter. Kaldras er for eksempel et velkjent problem med eldre vinduer som ikke er godt isolerte. Det som skjer, er at romluften ved vindusglasset blir nedkjølt som følge av at glassflaten er kaldt. Deretter synker luften nedover og oppleves som kald trekk langs gulvet. I mange tilfeller er det såpass kaldt at arealet i nærheten av vinduet oppleves som lite trivelig å oppholde seg i. Med nye og godt isolerte vinduer forsvinner kaldraset, og du kan igjen flytte møblene nære vinduene og utnytte arealet i boligen maksimalt.

I et miljø- og bærekraftperspektiv er det også verdt å merke seg at vindusprodusentene legger seg i selen for å lage produkter som ikke bare skal tåle miljøet, men som miljøet også skal tåle. Det innebærer blant annet vinduene ikke inneholder miljøgifter, noe du selv kan kontrollere ved å sjekke om vinduene har teknisk godkjenning fra Sintef. Se også etter svanemerkede vinduer – det gir deg en garanti for at de er laget av gode materialer som ikke skaper problemer for miljøet på noe tidspunkt.

Norske vindusprodusenter vektlegger dessuten bruk av de beste råvarene i produksjonen, og kjerneved på værutsatt side er vanlig på vinduer laget av tre. Kjerneved inneholder harpiks, treets egen impregnering, som hjelper mot fukt fra regnvær og beskytter mot sopp og råte. Dermed får du vinduer som varer lenge. Treverket som brukes i produksjonen er ofte kortreist, slik at behovet for transport og logistikk minimeres.

Hva med å lage din egen energi?

Selv om de fleste er enige i at den mest miljøvennlige energien, er den energien du ikke bruker, kommer vi selvsagt ikke unna at det er behov for et visst energiforbruk i alle boliger. Noen typer energi er imidlertid bedre enn andre, og i dag finnes det gode muligheter for å produsere sin egen strøm ved hjelp av solceller på taket.

Solenergi er fornybar energi som kan bidra til myndighetenes ambisiøse mål om å redusere utslippene av drivhusgasser. Med solceller på taket produserer du ren elektrisitet uten utslipp av drivhusgasser, bidrar til forbedret energideklarasjon på huset ditt og tar oss et skritt videre på veien mot en renere planet for kommende generasjoner.

Velger du riktige produkter kan det til og med bli estetisk tiltalende. Lindab SolarRoof er eksempelvis en komplett pakkeløsning for deg som ønsker et bærekraftig og estetisk tiltalende tak, som samtidig gir huset ditt energi fra solen. Platene har integrerte solceller, og på litt avstand ser du dem nesten ikke. På deler av taket som ikke egner seg for strømproduksjon, kan du velge takpaneler uten integrerte solceller. Dermed får du en helhet som gjør at taket ser bra ut over det hele.

Løsningen er karbonnøytral innen to-tre år og kvalifiserer til støtte fra tilskuddsordninger. Da solcellene er ferdig montert på takplatene er monteringen dessuten svært rask og enkel.

Varesortiment_bærekraft_Rockwool-800x600.jpg

Foto: Lindab. Solceller ferdig montert på takplatene.

Våre leverandører

Rockwool

Konsernet ROCKWOOL er en av verdens ledende leverandører av produkter og løsninger basert på steinull. AS ROCKWOOL er et heleid norsk datterselskap av ROCKWOOL International A/S, med salgskontor i over 35 land, og 28 steinullfabrikker og 11 andre steinullrelaterte fabrikker i 17 land. Konsernet har ca. 10.600 ansatte, og produktene markedsføres over hele verden.

ROCKWOOL-konsernet har forpliktet seg til flere av FN sine klimamål og utgir hvert år en egen miljørapport. To av målene, reduksjon av CO2 fra produksjon og mengden av, både intern og eksternt isolasjonsavfall som går til deponi, vil i løpet av vinteren 20/21 få et betydelig løft. Etter flere års arbeid, og store investeringer, går de over til fossilfrie energikilder både på fabrikken i Moss og deres to fabrikker i Danmark. Totalt vil dette redusere CO2-utslipp med 70%, eget avfall med 85% samt øke kapasiteten på å ta imot, og resirkulere, brukt steinull ytterligere. Dette, sammen med andre miljøinvesteringer som gjøres, vil medføre en vesentlig forbedring av ROCKWOOL sine EPD sertifikater.

Glava

GLAVA® er et kompetansemiljø som består av merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc, og er en av Norges ledende byggevareprodusenter innen isolasjon, mørtler og gipsplater. Som betydelig aktør innen byggebransjen har vi et ansvar for å bidra til at Norge skal nå sine klimaforpliktelser – og utvikle bedre bygg for fremtiden.

Gjennom det brede produktspekter leverer Glava helhetlige løsninger som tilfredsstiller behovene i de fleste byggeprosjekter. De jobber fremtidsrettet – utvikling og miljø utgjør kjernen i deres virksomhet.

Glava har også etablert Glavatech - et frittstående selskap som jobber med å utvikle nye produkter eller produktforbedringer for fremtidens bygg. Der er bærekraft en av de viktigste pilarene.

Hunton

Flis fra grantreet er det viktigste råstoffet i Huntons byggematerialer. Flisen de bruker kommer fra grantrær som har vokst seg store og kraftige i skogene i Innlandet. Skogbruket er PEFC™-sertifisert, som betyr at den drives på en ansvarlig måte til det beste for kommende generasjoner. Slik føres naturens eget kretsløp videre.

Treflisen er et restprodukt fra sagbrukene, og ved å utnytte flis i produksjon av nye produkter bidrar vi til at hele tømmerstokken utnyttes og ingenting går til spille.

Huntons byggematerialer laget av trefiber kan bidra til et sunt hjem med et lunt og godt inneklima, samtidig som de beskytter boligen mot kulde, vind og lyd. Materialene lagrer karbon gjennom hele levetiden. Når du bygger med tre og trefiber bidrar du derfor til å redusere klimafotavtrykket, samtidig som byggene blir gode å bo i og varer lenge.

Flexit

Siden 1974 har de jobbet for å tilby ren og frisk luft for et sunt innemiljø. Som Norges ledende leverandør, produsent og utvikler av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere har Flexit kommet langt på vei. Men, de jobber hele tiden for å gå en enda friskere tid i møte.

Flexit utvikler, produserer og markedsfører energieffektive produkter, tjenester og løsninger for ren og frisk luft til boliger og yrkesbygg. Markedsføring og salg foregår til boligmarkedet, byggevaremarkedet og det profesjonelle ventilasjonsmarkedet.

Deres primærmarked er Norden og produktløsningene er spesielt utviklet for nordiske forhold med kaldt klima. Med over 40 års erfaring er Flexit markedsleder innen boligventilasjon og sentralstøvsuger. Flexit har ca. 260 medarbeidere og har i tillegg til Norden, også Baltikum, Nederland og store deler av Øst-Europa som markeder.

Systemair

Å gjøre ting enkelt og effektivt er Systemairs forretningsfilosofi, og sortimentet omfatter et bredt utvalg av energieffektive vifter, ventilasjonsaggregater, luftfordelingsutstyr, luftbehandlingsutstyr, varmluftsgardiner og andre varmeprodukter - for ethvert behov. Alle deres produkter er robuste, enkle å installere og enkle å bruke.

Systemairs balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning kan utnytte opptil 85 % av varmen fra den brukte luften i boligen til å varme opp den friske luften som kommer inn. Det gir faktisk en merkbar reduksjon i strømforbruk og bidrar på den måten til å utslippsreduksjoner.

Kanalsystemet som er nødvendig for å transportere luften rundt i boligen er også miljøvennlig. Stålkanalene deres består hovedsakelig av resirkulert stål og er i stor grad produsert i Norge. Plastkanal-systemet, Tube F, er produsert av energivennlig plast som krever liten energi ved produksjon. Det er også bestandig mot korrosjon, som betyr at kanalanlegget kan levere frisk luft i hele boligens levetid. Tube F er skånsomt for miljøet da produktet ikke inneholder giftstoffer.

Natre

Med over 75 års erfaring, nærmere 400 medarbeidere og flere store fabrikker i Norge, er Natre i dag den største produsenten av kvalitetsvinduer til norske hjem via byggevarehandelen.

Natre produserer trevinduer, balkongdører og heve-/skyvedører, både med og uten utvendig aluminiumskledning som sikrer deg mot vær og vind og sørger for minimalt med vedlikehold. Med flere fabrikker strategisk plassert rund om i landet er de i stand til å levere deg kortreiste vinduer fra nord til sør.

Natres produkter er godkjent av SINTEF. I tillegg til at SINTEFs godkjenning bekrefter kvalitet, bekrefter den også at Natres produkter er miljøvennlige. Fra treverk til den minste lille skrue, alle deres vinduer og dører er resirkulerbare og miljøvennlige. Produktene skal ikke bare tåle klimaet, men klimaet skal også tåle dem.

NorDan

NorDan ble grunnlagt i 1926, og har sitt hovedkontor i Moi, Rogaland med sine 2000 innbyggere. Likevel er de slagkraftige med 11 fabrikker og store kontrakter i verdensmetropolene. De har blant annet levert 350 sikkerhetsvinduer til Astrup Fearnley-museet i Oslo, og har i over 30 år hatt som forretningsidé å utvikle miljøvennlige produkter med lang levetid.

Nordan har en idé og et overordnet mål om å oppnå kontinuerlig forbedring gjennom «Perfekt Samspill». Innad i bedriften brukes visjonen i alle interne sammenhenger, om det så er mellom medarbeidere og produksjonsteknologi. De søker det perfekte samspill overfor kundene og leverandørene, og ønsker at produktene skal snakke sitt tydelige språk om perfekt form og funksjon med lang levetid.

Nordans klimakalkulator hjelper deg å foreta beviste valg for å oppnå lavere klimagassutslipp fra din bolig ihht Norges klimamål. Bruk Klimakalkulatoren aktivt for å se hvor mye riktig valg av nye vinduer og dører har å si for ditt klima og energiforbruk.

Lindab

Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger for forenklet bygging og for et bedre innendørs klima. Produktene kjennetegnes av høy kvalitet, enkel montering, energieffektivitet, miljøhensyn og at de leveres med en høy servicegrad.

Deres produktområder omfatter blant annet inneklimaløsninger for ventilasjon, takrennesystemer, profiler for tak- og veggbekledning og stålprofiler for vegg, tak- og bjelkelagskonstruksjoner. En av de siste nyhetene er LindabSolarRoof – takplater med integrerte solceller som gir deg muligheten til å høste solenergi uten å inngå kompromisser med estetikk.

Lindabs takrenner, Rainline, er dessuten produsert av det sterkeste materialet og er allikevel noe av det mest miljøvennlige på markedet. Stål kan gjenbrukes et utall antall ganger uten at egenskapene går tapt. Ståltakrenner fra Lindab er belagt med HBP Topcoat, som er en 100% miljøvennlig lakk – helt uten PVC. Fremstilt av holdbare alternativer, hovedsakelig rapsolje. Hos Lindab finner du blant annet rektangulære takrenner, som er et unikt Lindab-produkt. Og ikke minst, nyheten som har blitt arkitektenes favoritt; den kvartrunde takrennen, som for eksempel gir funkishus et helt spesielt arkitektonisk uttrykk.