Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Belysning og verktøysikring gir tryggere arbeidsdager på vinterstid

Det er ikke bare riktig bekledning som gjør en forskjell når vinteren setter inn for fullt.

Sørg for god belysning

Vinterhalvåret preges av lite dagslys, noe som øker behovet for kunstig belysning. Bruk av arbeidsbelysning har ofte vært sett på som et praktisk spørsmål om å lyse opp, men det handler også om sikkerhet og effektivitet. Svak eller mangelfull belysning på byggeplassen kan blant annet føre til at:

  • du blir fortere sliten
  • sjansen for å gjøre feil øker
  • risikoen for ulykker blir større

Risikoen for fallulykker øker dersom belysningen ikke er god nok, men på en byggeplass finnes det også kraftig verktøy og tunge gjenstander som kan føre til uhell dersom belysningen ikke er god nok. Glatt føre og dårligere sikt er også andre risikofaktorer som må hensyntas på vinteren.

Både generell og direkte belysning er viktig

God arbeidsbelysning handler om å finne den rette kombinasjonen av generell og direkte belysning. Den generelle belysningen skal gi godt opplyste områder hele tiden, mens direkte belysning skal gi ekstra godt lys der du til enhver tid jobber. Innendørs er det lurt å rette belysningen mot tak og vegger for å få god generell belysning.

Utendørs får du god generell belysning ved å bruke flere lamper i kombinasjon. For å løfte belysningen opp i høyden kan det være lurt å montere lampene på stativer. Flere lamper som lyser fra ulike retninger, gir også en jevnere belysning og færre skarpe overganger mellom mørke og lyse områder.

Belysning_Byggeplass_Luna-3840x1200.jpg

Bilde: Lamper som løftes opp i høyden og som lyser fra flere vinkler gir god generell belysning utendørs. (Foto: MARELD/Luna Group)

Slå på lyset før dere starter arbeidet

En enkel måte å gjøre byggeplassen litt tryggere på, er dessuten å bruke lamper som kan styres via blåtann eller en timer. Da kan lampene slås på før dere i det hele tatt går inn på byggeplassen, og dermed reduseres risikoen for at uhell skjer i det dere leter etter lamper og skjøtekabler. Mareld Vapor 8000 er et eksempel på en slik lampe. Den er dessuten svært kraftig og har tre ulike lyskilder som kan vinkles for best mulig effekt.

For å få god belysning og oversikt når dere beveger dere rundt på arbeidsplassen, anbefaler vi å bruke LED-lyslister som Mareld Sunlit. De kommer i opptil 20 meters lengder og kan seriekobles opp til 60 meter på én strømkabel. For best mulig belysning der det er upraktisk å koble til nettstrøm, kan det være lurt å bruke oppladbare lamper. Canopus 3000 RE og Flash 1000 RE fra Mareld er gode alternativer.

Verktøysikring gjør arbeid i høyden tryggere

Over halvparten av nordiske håndverkere jobber ukentlig eller daglig på tak, i stige eller på stillas. Tall fra Luna Group viser at 70 prosent av norske og svenske håndverkere har mistet verktøy fra høyden minst én gang. Det kan gjøre skade på personer, verktøy og bygningsdeler det eventuelt treffer. På glatt føre om vinteren er risikoen for å miste gjenstander fra høyden som regel høyere enn på tørt føre i sommerhalvåret.

Bruker du systemer for verktøysikring, slik som ZeroDrop fra Luna Group, unngår du dette. I systemet inngår ulike typer klips og liner som kan brukes til å sikre verktøyet mot å falle til bakken. Om du mister en hammer eller sag vil den fremdeles henge fast i en line som er festet til kroppen din. Luna har også utstyrt alle sine verktøy med dedikerte festepunkter for verktøysikring, slik at det er svært enkelt å hekte dem fast til en line på en forsvarlig måte.

Verktøysikring_Brekkjern_Luna-3840x2200.jpg

Bilde: Det er ingen fare for at verktøyene dine faller i bakken dersom du har festet dem til kroppen på en forsvarlig måte. (Foto: Luna Tools/Luna Group)

Du bør også tenke på disse tingene når det gjelder bruk av verktøy i kulden:

  • Bruk verktøy som har godt grep uansett vær, eksempelvis verktøy med friksjonssone eller spesialgummi på skaftet.
  • Batterier til batteriverktøy bør ikke oppbevares for lenge i kulden, og selve verktøyet bør helst oppbevares frostfritt.
  • Verktøy med plastkomponenter bør være laget i plast som tåler kulde, eksempelvis ABS-plast.

Husk at Byggeriet aldri er langt unna – vi hjelper deg gjerne med å finne produktene som hjelper deg gjennom de kalde arbeidsdagene.