Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Fått med deg de nye byggereglene?

De siste årene har det kommet flere lettelser i plan- og bygningsloven – og fellesnevneren er at det har blitt stadig mindre papirarbeid knyttet til å gjøre enklere tiltak. 01.05.2021 ble det iverksatt enda et knippe lettelser når det gjelder terrasser og mindre tilbygg, slik at det nå er enda færre tiltak som krever søknad før arbeidet kan settes i gang.

Etter de nye reglene, kan følgende tiltak iverksettes uten søknad:

  • Terrasser forbundet med bygning: så lenge de stikker mindre enn 4 meter ut fra bygningen, ikke er høyere enn 1 meter over eksisterende terreng og er minimum 1 meter fra nabogrensen. Overbygg er ikke tillatt, men rekkverk på inntil 1,2 meter er lov.
  • Plattinger på bakken: så lenge ikke stikker mer enn 50 cm. over bakken. Slike plattinger kan plasseres helt inntil nabogrensen og teller ikke med i bebygd areal på tomten. Det er særlig en fordel på mindre tomter der det meste av tillatt bebygd areal er utnyttet.
  • Tilbygg: så lenge de verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 kvadratmeter. Et tilbygg skal ha et eget bæresystem og settes opp ved siden av et eksisterende bygg. Det kan dessuten ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende bygget.

Verden er imidlertid ikke fullt så enkel som de nye reglene i utgangspunktet tilsier. Det er nemlig slik at lokale reguleringsplaner har forkjørsrett.

- Dersom reguleringsplanen setter strengere krav enn de generelle reglene, er det reguleringsplanen som gjelder. Det kan både dreie seg om ting som avstand til nabogrenser, tillatt høyde på tilbygg, forholdet til kommunale veier og liknende. I tillegg forteller reguleringsplanen hvor mye tomta kan bebygges og dermed hvor stor en terrasse eller et tilbygg kan være, sier Arve Solheim, som er Boligfaglig ansvarlig i Mestergruppen.

Er du i dialog med en kunde som har funnet ut at de kan bygge uten å søke etter de generelle reglene, bør du benytte anledningen gjøre dem oppmerksom på at de lokale reglene i kommunene kan endre på situasjonen. Det gjelder både for terrasser, plattinger og tilbygg. Som fagperson kan du dessuten være en støttespiller for kunden når det gjelder å tolke og forstå hvilke krav en reguleringsplan faktisk stiller. Det er ikke alltid like lett for en gjennomsnittlig boligeier uten erfaring på området.

En annen ting du gjerne kan tipse kunden om dersom de har lov til å bygge tett opptil nabogrensen, er å ta en prat med naboen før de går i gang. Da reduseres trolig risikoen for at det blir en nabokrangel, og du kan forhåpentligvis gjennomføre prosjektet uten at det stopper opp som følge av krangelen.

edgefast-24-original-367983-_mindre-kopi.jpg


Foto: Essve. Det er ikke bare reglene som gjør det enklere å bygge terrasser – også verktøyet. Her ser du Egdefast - ESSVEs nye spikerpistol for skjult innfesting av terrassebord.

Sørg for gode kontrakter

Når vi befinner oss i det litt mer formelle hjørnet, vil vi også minne deg om viktigheten av å inngå gode kontrakter med kundene. Vi vet at dette kanskje oppleves som papirarbeid som stjeler tid i hverdagen, men en god kontrakt bidrar til ryddighet til mange av sidene ved både små og store byggeprosjekter. Forelegger du kunden et kontraktsforslag før oppstart oppfattes du trolig også mer profesjonell og ordentlig enn en som ikke gjør det.

- I Mestergruppen KS-system har vi ulike kontraktsmaler og protokoller for ROT-markedet, blant annet kontrakter mot forbruker i ROT-prosjekter. De er basert på henholdsvis Norsk Standard 3501 og 3502 og inneholder alle de viktige punktene som bør kontraktsfestes i et slikt prosjekt, sier Solheim i Mestergruppen.

Ta turen innom oss i Byggeriet, så får du både hjelp til å velge riktig kontrakt til riktig oppdrag, samt at vi kan bistå med rådgivning dersom du har behov for veiledning til selve innholdet i kontraktene.