Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

God logistikk gir god arbeidsflyt – og en sikrere hverdag

Å legge et nytt tak involverer nødvendigvis mye arbeid i høyden. Da er det viktig å tenke sikkerhet og å ta de nødvendige forholdsreglene.

Det handler selvsagt om tradisjonelle sikringstiltak som stillas, bruk av sikkerhetsliner og liknende, men også om hvordan arbeidet på taket foregår i seg selv. Her spiller selve heisingen av taksteinene en rolle, og poenget er at det bør gjøres på en måte som minimerer behovet for å bære tunge pakker med stein rundt på taket. Det er en fordel med tanke på HMS og bidrar til å unngå belastningsskader og ryggproblemer, som dessverre er litt for vanlig i byggebransjen. Både Benders og BMI har fremgangsmåter, tips og triks som gjør takløftet sikrere.

Tar det med klypa

BMI, som blant annet produserer Zanda betongtakstein og Monier tegltakstein, løfter eksempelvis Zanda betongtakstein med en spesiell klype. Den er spesialtilpasset profilen på Zanda-stein og gjør at pakker á 72 takstein kan settes rett ned på lektene. De som står på taket, slipper altså å løfte all stein av pallene mens lastebilen står der da klypen sørger for mesteparten av jobben. Når pakkene ligger på taket, har man fleksibilitet til enten å begynne å legge takstein eller å vente på oppholdsvær.

- Å levere med klype betyr etter vårt syn et bidrag til god HMS i praksis, ettersom det reduserer andelen tunge løft mens lastebilen er til stede. Arbeidstilsynet anbefaler for eksempel ikke at det skal løftes mer enn 6000 kg. på flatt dekke i løpet av en arbeidsdag, men ved å løfte masse takstein av pallene på et skråtak mens lastebilen venter blir det fort vanskelig å holde seg innenfor disse anbefalingene, sier Thore Henrik Pedersen i BMI Group.


frame-000001.jpg


Foto: BMI Group AS. Det er fire Zanda betongtakstein i hver pakke og vekten er totalt 17 kg.

Steinene i pakkene er ellers stroppet sammen fire og fire, med en vekt på 17 kg. totalt – og legger godt til rette for å holde seg innenfor Arbeidstilsynets anbefalinger om å unngå enkeltløft på mer enn 25 kg. Dette er spesielt viktig når det jobbes på et skrått tak.

Pedersen i BMI fremhever også at paller som settes på lektene tar mindre plass, slik at risikoen for å snuble eller falle blir mindre. Det gjør det dessuten mulig å løfte opp en hel pall med tilbehørsprodukter som snøfangere og liknende på taket - den settes typisk på mønet og støttes opp av én av pakkene med takstein. Dermed blir det mindre flyging ned og opp på stillaset når tilbehøret skal monteres. Det også ligger andre gevinster i bruk av klype.

- Blant annet er det kun behov for to personer til å geleide pakkene ned på taket. Den tredje personen, som ofte må være med når steinene løftes av en pallegaffel, kan bruke tiden sin på noe annet, forteller Thore Henrik i BMI.

Dessuten blir det enklere for å planlegge dagen for sjåføren som leverer steinene. Det skyldes at takløft med klype er forutsigbart og at det er forholdsvis enkelt å estimere tidsbruken som går med til heisingen. Det blir enklere å holde tidsplanen gjennom dagen og dere får mer presise leveransetidspunkter. En pakke med 72 takstein veier også mindre enn en hel pall, slik at kranen får større rekkevidde. Det kan ha en god del å si i tilfeller der det er vanskelig for lastebilen å parkere nært bygget.

Levering med pallegafler der sikkerheten er ivaretatt

At klype er en mulighet, betyr imidlertid ikke at levering med pallegaffel er et dårlig alternativ. Det er tross alt denne måten å heise takstein på som er mest vanlig, og som de fleste leverandører bruker. Ifølge daglig leder i Benders Norge, Stein Hansen, er det viktig å minimere behovet for å bevege seg rundt på taket når pallene løftes opp.

- Det alltid vil være et risikomoment i å gå rundt på et tak. Derfor løfter vi pallen direkte opp på taket og flytter den rundt etter hvert som snekkerne fordeler taksteinspakkene. På den måten blir behovet å gå rundt på taket minst mulig og det er mindre risiko for ulykker, forteller han.

41486-taklyft-lidkoping-3-press.jpgFoto: Benders. Takløft med pallegaffel er trygt og effektivt, men det er krana – ikke snekkerne – som skal bevege seg mest.

I tillegg er det viktig at selve utleggingen av pakkene med takstein gjøres på riktig måte.

- Våre pakker á 5 takstein skal legges ut med 1,5 meters mellomrom ved heising på tak. Når taksteinen da skal legges er det ikke behov for å gå rundt på taket for å hente takstein, sier Hansen.

En avstand på 1,5 meter sørger dessuten for at det er gode passasjer mellom radene av taksteinpakker, slik at det er lettere å bevege seg rundt når det er behov for det. Stein Hansen kan også opplyse om at Benders ikke bruker engangspaller når de leverer takstein, men har et eget retursystem. Pallene går i retur med kranbilen til nærmeste lager der de blir sjekket og eventuelt reparert, før de brukes om igjen.

41484-taklyft-lidkoping-press-1.jpgFoto: Benders. God planlegging og logistikk fører til god HMS, og taksteinpakkene bør legges ut med 1,5 meters avstand for å minimere behovet for å bevege seg når steinene skal legges.

Sikker legging av takstein

Selve leggingen av steinene er relativt likt når det gjelder HMS- og sikkerhet, uavhengig av hvem som har produsert dem. Noen generelle ting skal du imidlertid huske på. For å forhindre fallulykker, er bruk av stillas alltid en selvfølge. I tillegg er det ofte svært lurt å bruke sikkerhetsutstyr som liner og seler når du beveger deg på taket. Sikkerhetsutstyr må være CE-merket og typegodkjent.

For det andre er det viktig å være årvåken og å passe på hvor du setter beina når du ferdes på taket. Det er dessuten en stor fordel at arbeidsplassen på taket er ryddig og oversiktlig. Nettopp det kan dere sørge for ved å planlegge godt og å fordele pakkene med takstein slik leverandøren anviser, eller ved å få dem levert med klype.

Dersom det er behov for å gå på takstein som er ferdig lagt, bør dere ha et forhold til tråsonen på steinene. Dette kan variere litt mellom steintyper, så her kan det lønne seg å sjekke ut leverandørens anvisninger på forhånd. Flate takstein som Benders Carisma og Turmalin fra BMI har eksempelvis tråsone nederst, midt på taksteinen. Tråkker du andre steder kan du risikere at steinen knekker og at du i ytterste konsekvens faller. Husk også at glatte typer takstein kan være skumle å gå på i regnvær.