Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Lavere fyringsutgifter og bedre komfort med 3-lagsglass

Vinduer med 3-lagsglass gir lavere fyringskostnader og merkbart mindre kaldras, og bør alltid anbefales til kunden selv om de er litt tyngre å montere enn 2-lagsvinduer.

Det er i og for seg riktig at vinduer med 3-lagsgass kan være mer krevende å montere på grunn av vekt. De er tyngre og krever dermed tyngre løft fra flere personer. Det betyr at selve monteringen kan bli mer kostbar for kunden. 2-lagsglassvinduer er rimeligere i innkjøp, har forholdsvis god isoleringsevne og lavere vekt bidrar til enklere montering. Likevel bør du alltid anbefale kunden å gå for 3-lagsglass. 3-lagsglass får plass til en ekstra rute med energi belegg og gir en mye bedre u-verdi.

God isoleringsevne blir stadig viktigere

Betydningen av godt isolerte vinduer med lavt varmetap blir bare viktigere og viktigere. Det er flere grunner til det:

  • Stadig flere velger større vinduer enn før. Jo større vinduene er, desto viktigere blir god isoleringsevne og lavt varmetap.
  • Høye strømpriser fører til at mange vil ta grep for å redusere fyringskostnadene.
  • Lavere energiforbruk har en positiv effekt på utslipp og miljø.
  • Bedret bokomfort som følge av at kaldraset minimeres.
Miljøbilde_Vindu_Hfasade_1-800x600.jpg

Bilde: Med store vinduer blir betydningen av god isoleringsevne enda viktigere. (Foto: H-fasader)

Merkbare energibesparelser med 3-lagsglass

I mange tilfeller er det uheldig å anbefale vinduer med dårligere isoleringsevne enn markedet kan tilby. Fordelene ved å velge 3-lagsglass, overstiger ganske enkelt ulempene som handler om montering.

Ved å velge 3-lagsglass i stedet for 2-lagsglass kan kunden oppnå en energibesparelse på nesten 20 000 kWh over en levetid på 30 år. I dette eksempelet har vi tatt utgangspunkt i et vanlig norsk hus med ca. 25 m2 vindusareal og at kunden velger vinduer med 0,9 i U-verdi, kontra å velge vinduer med 1,2 i U-verdi. Har kunden et eldre hus med termopanvinduer vil besparelsen være enda større.

Hvor mye det er snakk om i kroner og øre er avhengig av utviklingen i strømprisene, men med dagens strømpriser går det ikke mange år før merkostnaden er tjent inn som følge av lavere fyringsutgifter.
Godt isolerte vinduer med 3-lagsglass kan både fås i tre, alu-tre og PVC. Mange har imidlertid en oppfatning av at PVC-vinduer isolerer dårligere enn trevinduer, men det er ikke riktig. Et H-vindu+ i PVC har eksempelvis helt lik isoleringsevne som et vindu i tre/alu-tre, så sant det er snakk om vinduer med like mål, glasspakker og tykkelse på profilene.

Farvel til kaldras

Vinduer med 3-lagsglass bidrar ikke bare til energibesparelser, de sørger også for at kaldras minimeres.

På dårligere isolerte vinduer er glasset kaldt, slik at varm romluft blir avkjølt og synker ned mot gulvet når den treffer glassflatene. Prosessen gjentar seg og fører til en sirkulerende luftstrøm som oppfattes som kald trekk. På 3-lagsglass er de innvendige glassoverflatene imidlertid såpass varme at kaldraset merkes minimalt.

Du bør gjøre kunden oppmerksom på at vinduer med 3-lagsglass kan ha utfordringer med dugg på utsiden av glasset under visse værforhold. Når lite varme slipper gjennom glasset tørker ikke duggen opp på samme måte som på dårligere isolerte vinduer. Mange opplever utvendig dugg som irriterende og blir overrasket når de finner ut at det kunne ha vært unngått ved å velge glass med antidugg-belegg. Derfor bør du alltid informere kunder som skal ha 3-lagsglass at antidugg er en mulighet.

Miljøbilde_vindu_Hfasader-800x600.jpg

Bilde: For å unngå at utsikten blokkeres av dugg, bør du alltid informere kunden om muligheten for antidugg-glass. (Foto: H-fasader)

Legg frem alternativene og mulighetene

Etter vårt syn vil lavere energiforbruk og dermed lavere energikostnader på sikt, gjøre 3-lagsglass til en lønnsom oppgradering, som i tillegg er bra for både miljøet og komforten. Som fagperson og rådgiver bør du bruke kompetansen din til å legge frem alternativer, kostnader, fordeler og ulemper for kunden. På den måten får du som regel mer fornøyde kunder, uansett hva slags alternativ de velger å gå for. Det bør i alle fall ikke stå på den informasjonen du kan bidra med for å hjelpe dem å ta valget.