Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Med verktøysikring blir det enda tryggere å jobbe i høyden

Har du noen gang tenkt på hvor mange ganger du mister ting i bakken? Det skjer oss alle, og i de fleste tilfeller har det ikke spesielt store konsekvenser.

Kanskje du knuser et glass i ny og ne eller du får en sprekk i skjermen på telefonen. Klart det er kjedelig, men det har sjelden spesielt større konsekvenser enn det det blir ett glass mindre i kjøkkenskapet eller at du må leve med en telefon som har en sprekk i skjermen.

Det bildet kan endre seg ganske dramatisk dersom du mister noe på en byggeplass, og ikke minst dersom du mister det fra større høyder. Bare tenk om du skulle miste en hammer, en drill eller en kniv ned på bakken mens du jobber i et stillas eller en stige. Treffer gjenstanden en kollega eller forbipasserende, er det bare tilfeldigheter som avgjør om det går bra eller om det oppstår virkelig alvorlige skader. Skulle det ikke gå ut over personer, kan det også oppstå skader på bygningsdeler og materiell. Det kan være alvorlig nok i seg selv og fører ofte til avbrudd i arbeidet og redusert effektivitet.

Om du lurer, kan vi fortelle at dette faktisk skjer ganske ofte. Tall fra Luna Group viser at 70 prosent av norske og svenske håndverkere har opplevd å minste verktøy fra høyden minst én gang. Dessuten viser tall Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt hentet inn fra SSB i 2019, at støt eller treff av gjenstand er den ulykkestypen som oftest oppstår i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet. Snaut 600 av til sammen 2664 ikke-dødelige arbeidsskader handler om denne typen ulykker, og nettopp fallende gjenstander er en av bidragsyterne til disse tallene.

Verktøysikring er en viktig del av løsningen

Selv om tallenes tale er forholdsvis klar, er verktøysikring likevel en mangelvare på mange industri- og byggeplasser.

- De fleste er gode på fallsikring av personer når det jobbes i høyden, og det er selvsagt bra. Likevel mener vi også at det bør legges mye mer vekt på fallsikring av verktøy, slik at konsekvensen av for å miste ting som hammere og andre typer håndverktøy blir så lav som mulig. Her ligger bygge- og anleggsbransjen et stykke bak eksempelvis offshore-industrien, sier forretningsutvikler i Luna Group Norge, Sebastian Lødrup.

I følge Lødrup handler dette mye om kompetanse og kunnskap. Lunas egne undersøkelser viser nemlig at håndverkere ikke har kunnskap om hvordan de skal sikre verktøyet i høyden, og at de heller ikke har oversikt over hvilke muligheter som finnes. Dessuten finnes det foreløpig ikke spesifikke regler eller standarder som regulerer denne typen problematikk, bortsett fra en forskrift som fastslår at «arbeidsutstyr som medfører fare på grunn av at fallende gjenstander eller utslyngning av deler, skal være utstyrt med egnede sikkerhetsinnretninger som gir vern mot den fare det gjelder.»

Det er nok heller ikke til å komme unna at mange undervurderer hvor farlig det kan være å miste gjenstander fra store høyder.

- Det er mange faktorer som kan påvirke skadeomfanget av fallende gjenstander. Hardhet, form, hvor gjenstanden treffer og lignende spiller inn. En spiss gjenstand med lav bevegelsesenergi kan gjerne ha et høyere skadepotensial enn en myk og rundere gjenstand med høyere bevegelsesenergi. Til og med gjenstander som veier under 100 gram kan gi katastrofale følger dersom de faller fra store høyder, forklarer Lunas ekspert.

Mange er imidlertid nysgjerrige på temaet, og Lunas egne undersøkelser viser at:

  • 53 prosent av norske og svenske håndverkere etterspør veiledning i hvordan de kan sikre verktøyet sitt
  • 61 prosent etterspør festepunkter på verktøyet som gjør det enkelt å sikre det

luna-braeckjaern-4.jpg


Foto: Luna.

Brukervennlige og enkle systemer

Da er det verdt å vite at Luna har utviklet ZeroDrop, som er en serie brukervennlige produkter laget for enkel sikring av håndverktøy. Med systemet kan du sikre håndverktøyet ditt, uansett hvilket arbeid som skal gjøres og selv om du har med deg omfattende verktøysystemer. Systemet består av ulike typer liner, klips, festeringer og verktøy med egne festepunkter. De har også utarbeidet en egen håndbok om verktøysikring for jobb i høyden, som kan være noe å lese for den som vil lære mer.

På lettere verktøy som ikke har festepunkter er det mulig å bruke en armert spesialtape for feste et verktøyfeste som så kan hektes på en line. Du skal imidlertid være klar over at bruk av tape er å anse som en nødløsning eller midlertidig løsning da den ikke gir samme sikkerhet over tid som et skikkelig festepunkt.

Med ZeroDrop kan du altså være trygg på at det ikke er noe fare forbundet med at hammeren, målebåndet eller den lille sirkelsagen glipper ut av hånden. Ingen personskader oppstår, ingen bygningsdeler ødelegges og du slipper å dra av gårde til butikken for å erstatte ødelagt verktøy. Arbeid i høyden blir ganske enkelt enda tryggere.

Luna ZeroDrop finnes i alle Byggtorget-butikker, og det er selvsagt bare å svinge innom nærmeste butikk hvis du er interessert i mer informasjon eller lurer på om dette kan være noe for deg og din bedrift.