Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Precut gir både tidsbesparelser og mindre svinn

De fleste er interessert i å jobbe mest mulig effektivt og å levere fra seg et best mulig sluttresultat. Det handler selvsagt mye om kompetanse og erfaring, men valg av riktige løsninger og produkter spiller også en svært stor rolle.

Skal du for eksempel sette opp et nybygg, tilbygg eller påbygg, gjør du svært lurt i bygge med precut, altså byggesett der alle materialene leveres ferdig kappet på byggeplass. Én av leverandørene som tilbyr precut, er Pretre. De er spesialister på prefabrikkerte trekonstruksjoner og hovedproduktet deres er takstoler – faktisk er de i dag landets største produsent av komplette takverk. I tillegg leverer de både precut, element, bjelkelag og tekniske tjenester i økende omfang.

- Våre precut-sett leveres med 100 % ferdig kappede materialer der vi har frest ut spor for innfestingspunkter i konstruksjonen. Dermed blir jobben som å bygge med lego, sier kvalitetsansvarlig i Pretre, Rune Sandbakk.

For at monteringen skal gå så enkelt som mulig, sender de også en byggeplassmappe i vannfast papir med byggesettet. Her finnes all informasjon om montering, og følger dere denne er det enkelt å montere materialene sammen på riktig måte. At leveransene er tilrettelagt slik at hver vegg er pakket for seg, bidrar også til at monteringen blir enklere og mer effektiv.

Alt i alt betyr dette at byggetiden reduseres og at det byggmestere kan sette opp flere bygg i løpet av et år. Nøyaktig hvor store effektivitetsgevinster som er mulig å hente ut, er imidlertid ikke helt enkelt å svare på. Det avhenger blant annet av erfaring - de som har jobbet mye med precut gjør jobben raskere enn de som jobber med sitt første precut-sett.

Ferdig kappede materialer betyr selvsagt også at det blir null kapp og svinn i denne delen av byggeprosessen. Dermed blir forhåpentligvis byggeplassen litt mer ryddig, litt mindre støyende og dere gir et lite bidrag til miljøet.

image010 (1).jpg


Foto: Pretre. Ferdig utfreste spor gjør det enkelt å sette sammen et precut byggesett.

Prosjektert med nøyaktighet

Hos Pretre sitter det totalt 45 ingeniører og sivilingeniører som har oppgaven med å prosjektere og beregne konstruksjoner for kundene. Når en konstruksjon skal beregnes, har en og samme person ansvaret for lastbildet fra taket til grunnen. På den måten sikres full kontroll på alt som har med laster og bæreevne å gjøre. Ingeniørene loser dessuten lastene trygt gjennom konstruksjonen. Alle konstruksjoner blir også optimalisert med tanke på bruk av dimensjoner og det brukes derfor ikke unødvendige materialer.

- Med konvensjonelle metoder er det fort gjort å legge til en ekstra stender eller bjelke for å være sikker, men når vi beregner hos oss vet vi hva som er tilstrekkelig. Holder det med en enkeltstender, bruker vi en enkeltstender, forteller Rune Sandbakk.

Pretre har dessuten beregningsprogrammer som gjør det mulig å importere tegninger fra arkitekter. Så lenge det er tegnet riktig fra arkitekten, sørger beregningsprogrammet for at sluttresultatet på byggeplass også blir riktig.

Alle bærende elementer er inklusive i byggesettene, og i en del tilfeller er det behov for annet enn standard konstruksjonsvirke for å oppnå tilstrekkelig bæring. Da er det ofte limtre som gjelder.

- Der det er behov for det, sender vi materiallister til Moelven Limtre, som sørger for å kappe limtre i riktige lenger. Dette merkes med ordrenummer og blir sendt ut til byggeplass sammen med våre precut-sett, forteller Sandbakk i Pretre.

I byggesettet er det laget ferdige utsparringer for limtreet, slik at det passer sammen og er like enkelt å montere som alle de andre materialene i settet. Dersom det er behov for stål, har Pretre også samarbeidspartnere som håndterer dette.

byggmesteren.png

Illustrasjon: Pretre. En og samme person har ansvaret for lastbildet fra taket til grunnen.

Husk på dette når du jobber med precut

Selv om det er enkelt og effektivt å jobbe med byggematerialer som leveres precut, er det er noen viktige ting å være obs på. For det første er det like viktig å tenke på permanent avstiving av bygget som når du jobber med konvensjonelle metoder. Konstruksjoner som settes opp med precut kan bruke preaksepterte løsninger for avstiving.

Et annet viktig poeng er at det aldri skal kappes eller gjøres tilpasninger i materialene som leveres i et sett med precut-materialer, ettersom dette kan forandre beregnings- og lastforutsetningene i prosjekteringen. Er du usikker bør du lese byggeplassmappen ekstra nøye eller ta kontakt med en av Pretres ingeniører for å diskutere saken.

Til sist er det svært lurt å gjøre de riktige forberedelsene før leveransen av precut-materialene kommer til byggeplassen.

- Dette handler om å planlegge og tilrettelegge byggeplassen slik at de ulike pakkene med materialer kan settes på riktig sted. Ettersom de ulike veggene er pakket hver for seg, bør pakkene settes i nærheten av der veggene faktisk skal monteres, sier Rune Sandbakk.

Ved å sette av nok tid og oppmerksomhet til planlegging før precut-settet leveres, kan dere med andre ord spare dere selv for unødvendig bæring og logistikk på byggeplassen. Dermed går jobben raskere og mer smidig unna.