Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Reparasjon av mur krever riktige vurderinger og produkter

Dersom du kommer over en overflate av mur som trenger reparasjon, er det viktig å gjøre de riktige vurderingene av hva som kreves for å fikse opp i det. Mur kan nemlig være så mangt, og det finnes en rekke ulike produkter som kan brukes.

Det første som bør gjøres, er imidlertid å finne ut hvorfor skaden har oppstått i utgangspunktet og å sørge for at det ikke skjer igjen etter at utbedringsarbeidet er gjennomført. I noen tilfeller er årsaken ganske enkelt tidens tann og manglende vedlikehold, men ifølge Weber viser synderen seg svært ofte å være vann på avveie – typisk i form av beslag eller nedløp ikke som ikke er tette. Det gjelder selvsagt særlig på fasader.

Dernest er det viktig å velge riktige produkter for å gjøre utbedringsarbeidet. Her finnes det veldig mye å velge mellom, og et par eksempler som dekker de vanligste bruksområdene er:

  • Weber reparasjonsmørtel, som brukes til reparasjon av betong både utendørs og innendørs. Den kan legges i lag på 5 – 50 mm. uten forskaling og finnes i flere varianter beregnet på reparasjon av betong med ulike trykkfasthet.
  • Fiberarmet pussmørtel, som brukes til pusset leca/lettklinkerblokker. Denne mørtelen har god fleksibilitet, og sammen med armeringsnett motvirker den oppsprekking i den porøse overflaten på blokkene
  • Multiprodukter, slik som Scan Multipuss fra BMC. Den hefter på alle faste, rengjorte mineralske overflater som blokker, tegl, betong, kalksandstein, porebetong og liknende. Multipuss kan legges i tynne og tykke lag, og kan brukes både innen- og utendørs.

De vanskelige vurderingene

Er det snakk om en pusset overflate, er det blant annet vesentlig å pusse videre med et produkt som harmonerer med murverket som er der fra før av. Før 1910 ble det eksempelvis brukt mye kalkmørtel, som er en forholdsvis svak type mørtel. På den andre siden er den svært diffusjonsåpen og lar murverket «puste» ved at fukt slipper ut gjennom den.

Repareres denne typen murverk med moderne mørteltyper laget av sement, er det risiko for at det oppstår problemer. Sementen er nemlig mye tettere og slipper ikke gjennom så mye fukt. Dermed magasineres fukt i murverket, det blir bom i pusslaget og deler av pussen vil kunne falle ut over tid. Det finnes mange eksempler på at dette har skjedd – noe som både er kjedelig for kunden og dyrt for håndverkeren.

For å unngå denne typen problemer bør utbedringer gjøres med kalkmørtel av type KC 50/50 eller KC 35/65. Dette er mørteltyper som både inneholder kalt og sement og som dermed gir det beste av begge verdener. Det vil si et åpent, men sterkt pusslag. Forskjellen på de to er forholdet mellom kalk og sement. KC 50/50 inneholder like deler kalk og sement, mens KC 35/65 inneholder 35 % kalk og 65 % sement. Både BMC og Weber har disse typene kalkmørtel i sitt sortiment.

Den typen vurderinger og arbeid som er nevnt her, krever en god del kompetanse. Står du overfor et prosjekt der utbedring av murverk inngår, er det viktig å hente inn fagfolk med erfaring og kompetanse til å foreta vurderinger av hva som bør gjøres. Når det gjelder fasaderehabilitering er det ofte en ganske smal gruppe av firmaer som har den riktige kompetansen, så her er det viktig å alliere seg med de riktige folkene.

scan_blokk_scan_multipuss_bmc_2.jpeg


Foto: @BMCbyggevarer. Scan Multipuss er et multiprodukt som egner seg på en rekke overflater.

Pass på malingen

En annen ting å tenke på når det gjelder murvegger, er at det brukes riktig maling. Ifølge BMC syndes det ofte på dette punktet, og hovedutfordringen er at mange bruker for tette malinger. Det vil si malinger som er mer diffusjonstette enn murveggen. Over tid fører dette til at fukt i veggen ikke slipper ut og at malingen begynner å flasse. Dersom det er snakk om en pusset overflate, kan også fukt som blir liggende føre til at pussen blir sprengt bort når frosten setter inn.

For å unngå denne typen utfordringer, er det anbefalt å bruke mineralske slemmemørtler, slik som Scan slemmemørtel, eller mineralske malinger/silikatmalinger som har lave ZH2o-verdier. Silikatmalinger er imidlertid ikke spesielt hardføre og slitesterke. Dersom det er ønskelig med en mer vannavvisende og slitesterk overflate enn silikatmaling, men fremdeles har god nok diffusjonsåpenhet, er det mulig å bruke silikonharpiksmaling. Her finnes blant annet Silco Paint fra Weber, som både er mineralsk og organisk. Den er utviklet for maling på «sterke» underlag og passer godt til nordisk klima. BMC har en også en liknende type maling, som går under navnet Pearl.

Gjør noe med fukten i kjellerveggene

I mange tilfeller er ikke det ikke snakk om direkte skader i en mur, men det kan likevel være behov for å gjøre tiltak. Slik tilfellet ofte er med eldre kjellervegger, der fuktighet har en tendens til å skape en rekke utfordringer. Vi kan blant annet nevne fuktskader, råte, mugg, vond lukt, allergier, helseskader og høye oppvarmingskostnader- Fuktigheten kan skyldes flere faktorer, og de to mest vanlige er:

  • Fraværende eller dårlig drenering, slik at vann fra terrenget trenger inn i konstruksjonen
  • Feilaktig utført isolering som fører til at kjellerveggen holdes kald – typisk der kjellerveggen blir etterisolert fra innsiden. Problemet her er at varm inneluft treffer den kalde muren og kondenserer på innsiden av veggen.

Ved å gjøre en skikkelig jobb med å rehabilitere og drenere kjellerveggene fra utsiden kan denne typen utfordringer imidlertid løses. Til en slik jobb kan for eksempel Jackon Thermodren brukes.

jackon-thermodren-montering-ozzy-red.jpg


Foto: Jackon. Jackon Thermodren bidrar både til uttørking av kjellermurer og drenering av fukt og vann.

Det er en trykksterk, solid og diffusjonsåpen plate med horisontale og vertikale hull som sørger for at kjellermuren tørkes ut og at dreneringen av fukt og vann blir best mulig. I tillegg har den en god isolerende effekt og er utviklet i tett samarbeid med SINTEF og proffbrukere for å tilfredsstille SINTEF Byggforsk sine anbefalinger om at minst halvparten av isolasjonen i en kjellervegg bør ligge på utsiden av kjellerveggen. På den måten holdes nemlig kjellerveggen varm og utfordringer knyttet til kondensering av varm inneluft blir eliminert. I tillegg får kunden en tørrere og varmere kjeller, et sunt inneklima og bedre bokomfort.

Jackon Thermodren kan både leveres i 100 og 200 mm. tykkelse. På utsiden av platene skal det brukes en fiberduk i bruksklasse N2 for å hindre at finkornet masse tetter hullene i dreneringshullene. Duken kan enten leveres ferdig pålimt eller løs på rull.

PS! Selv om denne artikkelen omhandler produkter og løsninger fra flere leverandører, er det viktig å huske på at leverandørene ofte har systemgarantier. For at systemgarantiene skal gjelde, er det viktig å bruke produktene som er anvist fra leverandørene.

Vi hjelper deg gjerne med råd og tips til utbedring av murverk, samt drenering og isolering av kjellervegger. Stikk innom for en hyggelig fagprat neste gang du skal laste materialer på hengeren.