Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Slik hjelper du kunden til å redusere støyen i boligen

Hvis kunden vil ha god lyddemping mellom rom, bør du anbefale massive eller kompakte dører montert i karmer med dempelister.

God lyddemping handler om ting som ikke er mulig å se med det blotte øyet, og to dører som ser helt like ut kan ha vidt forskjellige lydegenskaper. I de fleste boliger oppstår det en god del lyder, og i mange tilfeller oppfattes lydene som plagsom støy.Råder du kunden til å velge riktige dører og karmer kan mye av denne støyen dempes, og dermed bidrar du til at kunden får økt bokvalitet.

Kompakte og massive dører demper lyden best

Er kunden ute etter å dempe lyden på en skikkelig måte er det kompakte dører med kjerne av trefiber/spon, eller massive dører med ramme av heltre som gjelder. Ifølge Bygg1 har det ikke så mye å si om kunden velger en kompakt eller massiv dør da lydegenskapene i praksis er svært like. Den største forskjellen er at de massive dørene er mer eksklusive, holder enda høyere kvalitet og er mer stabile enn kompakte dører.

Bruk riktige festemidler

En viktig ting å huske på er at massive og kompakte dører er tunge og fører til større belastning på karmen enn formpressede dører. Derfor er det viktig å bruke riktige festemidler til montering av karmen. Vi anbefaler at du leser og følger leverandørens monteringsanvisning ekstra nøye før du monterer karmer der det skal henge tunge dører.

Miljøbilde_Innerdør_Bygg1-800x600.jpg

Bilde: Slette dører med finert overflate er populært. Her ser du slette dører finert med valnøtt. (Foto: Bygg1)

Terskelen har mye å si

En kompakt eller massiv dør er i seg selv ikke en garanti for et godt sluttresultat. God lyddemping handler også om å tenke på andre detaljer, og valg av riktig terskel er et eksempel på en detalj som kan ha en del å si. Det finnes tre muligheter når det kommer til valg av terskel:

  • Anslagsterskel
  • 9 mm mellomliggende terskel
  • 14 mm underliggende terskel

Det beste valget for god lyddemping er å bruke en anslagsterskel. Da vil døren slutte tett inntil terskelen og redusere lydgjennomgang. Dersom kunden likevel vil ha flat terskel, gir en 9 mm mellomliggende terskel mindre spalte og bedre lyddemping enn en 14 mm underliggende.

Ta hensyn til luftsirkluasjonen

Valg av terskel handler ikke bare om lyd, men har også med ventilasjon å gjøre. Hvis kunden allerede har, eller skal anskaffe, et balansert ventilasjonsanlegg, kan flate terskler være nødvendig for å sikre tilstrekkelig luftgjennomstrømning.

På nybygg eller i større rehabiliteringsprosjekter finnes det imidlertid muligheter for å prosjektere ventilasjonsanlegget på en slik måte at anslagsterskler kan brukes i en del rom. Dette er viktig å sjekke ut dersom lyddemping er viktig for kunden.

Dempelister gir ekstra effekt

En annen detalj er viktigheten av å anbefale karmer med dempelister. Dette forhindrer at lyd slipper inn mellom dørblad og karm, samtidig som dempelistene er myke og absorberer lyd i seg selv. Myke dempelister gjør dessuten at dørbladet lukkes uten å slamre mot karmen, noe de fleste foreldre trolig vet å sette pris på.

Illustrasjonsbilde_Dempelist_Bygg1-800x600.jpg

Bilde: Med dempelister og anslagsterskel blir lyddempingen enda bedre. (Foto: Bygg1)

Ifølge Bygg1 kan kombinasjonen av en kompakt dør og en karm med dempelister gi en lydreduksjon på inntil 25 desibel. Da er det verdt å huske på hvordan desibelskalen fungerer; en endring på 3 desibel innebærer en dobling/halvering av lydeffekt.