Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Slurvete grunnarbeid straffer seg

De fleste kjenner til munnhellet som sier at et godt grunnarbeid er avgjørende for et godt sluttresultat. Det er det selvsagt svært mye sant i, og når du jobber med grunnarbeid og markisolasjon er det helt avgjørende at du gjør de riktige vurderingene og tar de riktige produktvalgene.

Ifølge Vartdal Plast, som leverer en rekke produkter innenfor mark- og grunnisolasjon, skorter det ofte litt på kompetanse i de første og mest grunnleggende stegene av en byggeprosess.

- Vi ser faktisk en del ganger at det ikke blir gjort en grundig nok jobb med å vurdere grunnforholdene før det velges produktløsninger. Her er det blant annet viktig å ta hensyn til hva som kommer til å påvirke konstruksjonen med tanke på laster, tilbakefylling og liknende. Det er også svært viktig at grunnen er godt avrettet og komprimert for å unngå setninger og skjevheter over tid, sier produktsjef for bygg, Jarl Sandnes hos Vartdal Plast.

Poenget med å gjøre de riktige vurderingene og det nødvendige forarbeidet, er først og fremst å legge til rette for å velge produkter/løsninger som er egnet til å tåle påkjenningene de blir utsatt for. I en del tilfeller der det ikke er tatt hensyn til laster velges for eksempel ringmur uten bruk av såleblokk. Overstiger lastene kapasiteten til ringmuren alene, kan dette føre til problemer senere. I disse tilfellene kunne problemene vært løst med bruk av såleblokk som har en større lastflate – på den måten øker kapasiteten betraktelig.

- Det handler egentlig om å ha et tankesett der innsamling av nødvendig informasjon for å kunne ta riktige valg, står i høysetet, understreker Jarl hos Vartdal Plast.

p3-21-vp_orsta_open-5-2.jpg


Foto: Vartdal Plast. Gjør du de riktige vurderingene, er det enklere å velge riktige produktløsninger til grunnarbeidet.

Det er ikke dermed sagt at det trenger å være så vanskelig. Hva slags vurderinger som kreves og hvilke produktløsninger som egner seg til ulike bruksområder er godt beskrevet i både bruksanvisninger, tekniske godkjenninger og ulike typer tabeller. I tillegg er det svært lurt å spille på lag med leverandøren og gjøre bruk av kompetansen de sitter på.

- Hos oss ser vi at vi har gått fra å være en leverandør av enkeltprodukter til å bli en systemleverandør innenfor isolasjon og byggesystemer. Derfor jobber vi mye med innovasjon/produktutvikling og kompetanseheving, slik at vi kan veilede kundene våre på best mulig måte. Vi diskuterer og sparrer mer enn gjerne om løsninger – dette er vårt fag og vi ønsker å hjelpe kundene til å ta de riktige valgene og å bygge på riktig måte, forteller Sandnes i Vartdal Plast.

Han legger også til at de har jobbet mye med visualisering av tegninger som følger med tilbudene de sender ut. Tegningene er klikkbare og har visuelle koder som gjør det enkelt å se hvilke produkter som er inkludert, samt snitt, armeringstabeller, videoer, link til teknisk dokumentasjon og hvor de ulike produktene skal brukes. For Vartdal handler det om å legge til rette for at sluttkunden skal få optimaliserte løsninger som ivaretar service, totaløkonomi, kvalitet, laster, lyd, brann, miljø og HMS.

Vi snekres!