Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Tak som både er bærekraftige og estetisk tiltalende

Å få til det grønne skiftet krever omstilling og vilje til endring i alle deler av samfunnet, og alle kan bidra på sin måte. For boligeiere kan det eksempelvis dreie seg om å bruke taket på huset til å produsere ren og grønn energi ved hjelp av solceller.

I dagens marked finnes det også løsninger som gjør det mulig å få det til på en måte som ikke går på bekostning av estetikk. Det er flere fordeler ved å bruke taket til å produsere grønn og ren elektrisitet. I det store perspektivet, bidrar fornybare energikilder som solenergi til myndighetenes ambisiøse mål om å redusere utslippene av drivhusgasser. Dessuten vil bruk av egenprodusert solenergi bidra til å redusere presset på det ordinære strømnettet, og dermed gi økt kapasitet til elektrifiseringen som foregår på de fleste samfunnsområder for tiden.

Det finnes imidlertid også konkrete fordeler for den enkelte huseier. Vi kan blant annet nevne at egenprodusert strøm fra solceller:

  • ikke kommer med en ekstraregning i form av nettleie eller offentlige avgifter
  • kan selges tilbake til strømnettet dersom produksjonen er større enn forbruket
  • forbedrer energideklarasjonen på boligen
  • kvalifiserer til å søke støtte fra tilskuddsordninger – både ved rehabilitering og nybygg

Det finnes også noen ulemper ved å bli sin egen strømprodusent, og for mange er det nok særlig én ulempe som dominerer. Nemlig at tradisjonelle solcellepaneler som monteres på et skråtak blir veldig dominerende og ikke akkurat er med på å trekke totalinntrykket av boligen i positiv retning. I enkelte tilfeller bryter det faktisk såpass med uttrykket til huset og omgivelsene, at kommunen vil kunne nekte huseiere å montere tradisjonelle solcellepaneler. Og selv om monteringen er ansett å være et enkelt tiltak, som ikke krever søknad eller nabovarsel, kan det ikke utelukkes at enkelte naboer vil reagere dersom utsikten fra hagen plutselig er et solcelleanlegg.

Anbefal en takløsning med integrerte solceller

Heldigvis beveger verden seg stadig fremover. Når det gjelder solceller på taket, betyr det at det er mulig å få tak i løsninger som ser vesentlig bedre ut enn de tradisjonelle alternativene. Et eksempel er Lindab SolarRoof - en komplett pakkeløsning for de som ønsker et bærekraftig og estetisk tiltalende tak, som samtidig gir huset energi fra solen.

Nøkkelen ligger i at Lindab har utviklet takplater med intergrerte solceller, som nesten ikke synes på litt avstand. Rent teknisk lages platene ved at fleksible tynnfilmsolceller limes på ulike takprofiler. Dette sikrer høy kvalitet, minimerer transport, senker håndteringskostnadene og reduserer installasjonstiden. Produksjonsprosessen for solcellepanelene er så effektiv at SolarRoof er karbonnøytral innen to til tre år.

b0001513-1.jpg


Foto: Lindab. Ved å lime fleksible tynnfilmsolceller på takplatene, blir panelene svært lite synlige.

For kunden er det også verdt å vite at solcellene har høy energiproduksjon selv når lysforholdene ikke er de beste. At panelene har høy skyggetoleranse, bidrar også til flere produksjonstimer i løpet av dagen i vårt skandinaviske klima. Ved hjelp av såkalte optimizere som monteres på taket, kontrolleres dessuten hvert enkelt panel individuelt. Det sørger for å sikre maksimal effekt hele tiden - selv om enkelte paneler er dekket eller ligger i skyggen, vil de andre panelene fungere som vanlig. Det betyr også at det er mulig å ha flere solpaneler på samme tak og på ulike takhøyder i ulike himmelretninger. Det er rett og slett en svært fleksibel løsning som imøtekommer de fleste behov.

Helheten er ivaretatt

Lindab har dessuten tenkt på helheten til taket, og derfor finnes takplatene også i varianter uten solceller. Det betyr med andre ord at plater med solceller kan brukes det forholdene for solproduksjon er best, mens plater uten solceller kan brukes på de andre takflatene. Dermed oppnår kunden en helhet og et tak som ser ensartet og bra ut over det hele. Da solcellene er ferdig montert på takplatene er dessuten monteringen svært rask og enkel ettersom det ikke er behov for ekstraarbeid etter at taket er ferdig tekket.

Et helhetlig og vakkert tak handler imidlertid om mer enn takplatene. Ting som takrenner og nedløp, taksikring og andre typer tilbehør er også viktig for et godt sluttresultat. Da er det greit å vite at SolarRoof er fullt kompatibelt med Lindabs komplette takrennesystem, taksikringsystem og tilbehør til tak.

Lindabs takplater med integrerte solceller egner seg både til rehabilitering av eldre tak og til nybygg. På grunn av den lave vekten kan de monteres på de fleste typer takkonstruksjoner uten frykt for at totalvekten blir for høy. Panelene har en forventet levetid på 30 år og Lindab gir en effektgaranti på 25 år (80 % av opprinnelig effekt).