Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Tenk på dette når du hjelper kunden med lydisolering

I mange boliger er utfordringer knyttet til lyd et problem, enten det dreier seg om luftlyd mellom etasjene eller fra tilstøtende leilighet(er), trinnlyd fra overetasjen eller lyd mellom ulike rom i huset eller samme boenhet.

– Dette er et av de områdene vi får aller mest spørsmål om, så dette er i aller høyeste grad en aktuell problemstilling. Vi ser blant annet at mange som flytter fra eneboliger til leiligheter opplever en del utfordringer ettersom de plutselig hører lyder de aldri hørte i det gamle huset sitt, sier produktsjef bygg i Glava Isolasjon, Henrik Norland.

Som du sikkert vet allerede, finnes det ulike måte å dempe lyd både mellom rom og etasjer på. For å redusere problemene med trinnlyd kan det monteres trinnydsplater og for å dempe luftlyd kan det monteres en lydbøylehimling. For å redusere lydgjennomgang mellom forskjellige rom kan det lages en dedikert lydvegg eller sørge for at skilleveggen blir isolert dersom den ikke er det fra før av. Visste du at en isolert 2x4-vegg med gips på begge sider, kan dempe opp til 10 desibel mer lyd enn en tilsvarende vegg som ikke er isolert?

Det handler om helhet og riktige vurderinger

Selv om det finnes gode produkter og løsninger, er det ikke der du bør starte når du skal hjelpe kundene med å løse lydproblematikk. Lyd er nemlig et forholdsvis komplisert tema, og her må du bruke kompetansen din til å gjøre en helhetlig vurdering av boligen før anbefaler tiltak. Det er nemlig ikke alltid så enkelt som det kan virke. La oss illustrere med et par eksempler.

I en del tilfeller, særlig i litt eldre boliger, er for eksempel ikke bjelkelaget fullisolert. Det vil si at det er tomrom i bjelkelaget, og dette vil kunne fungere som en resonanskasse. Lyd som oppstår, kan med andre ord få gjenklang og bli forsterket. Da er det det ikke sikkert at det vil hjelpe å legge trinnlydsplater

– Løsningen ligger i å isolere bjelkelaget først, slik at klangen tas bort, før man gjør andre tiltak sier Henrik Norland i Glava Isolasjon.

I andre tilfeller kan bjelkelaget være underdimensjonert og svaie litt når noen går på det. Et typisk tegn på at dette er tilfelle, er at lyden av klirrende glass i skapene. Vibrasjonene kan også forplante seg videre i bygningskonstruksjonen og lage lyder andre steder. Da er det godt mulig at det mest effektive tiltaket er å stive av og forsterke bjelkelaget slik at svaien eller svikten blir borte.

Det finnes også en rekke boliger der de såkalte flanketransmisjonsforholdene er uheldige. Det vil si at lyd som treffer veggen i et rom forplanter seg i byggets bærekonstruksjon. Dette handler altså om hvordan huset er bygget i utgangspunktet, og poenget er at uheldige flanketransmisjonsforhold kan redusere effekten av lydisolerende tiltak ganske dramatisk. Dersom flanketransmisjonen er for høy, kan det være svært vanskelig å få til god lydisolering med tradisjonelle metoder.

Isolasjon_Glava-800x600.jpg


Foto: Glava

Dører og vinduer er helt avgjørende

Det er også viktig å vite at lydisolering ikke bare handler om isolasjon, trinnlydplater og lydbøyler. Ting som vinduer, inner- og ytterdører spiller også en stor rolle for å oppnå god helhet i lydisoleringen. Det er for eksempel ikke spesielt smart å montere de rimeligste dørene i en lydisolert vegg. De er nemlig ikke gode på å dempe lyd, og dermed forsvinner mye av effekten ved veggen for øvrig. Et klassisk tilfelle gjelder dessuten døren til badet, der det som regel anbefales luftespalte ved terskelen for å sikre luftgjennomstrømning.

– Åpningers betydning for lydreduksjon skriver faktisk SINTEF Byggforsk om i byggforskserien. I ett tilfelle viste det seg at luftespalten under døra førte til en halvering av lyddempingen for veggen, forteller Henrik i Glava Isolasjon.

Det kan med andre ord være svært mye å hente på å gjøre dette på en annen måte. Med riktig planlegging og prosjektering, er det for eksempel mulig å plassere et inntak over døra og dermed slippe unna luftespalten i terskelen. Dette er spesielt relevant å tenke på for deg som driver med nybygg eller større rehabiliteringsprosjekter.

Generelt er det viktig å huske på at god lydisolering handler om å forhindre luftlekkasjer. Bygger du en vegg som skal bidra til bedre lydisolering, er det derfor viktig at du tetter åpninger mot andre vegger, gulv og tak med egnet fugemasse. Med det mener vi at du skal bruke en høyelastisk fugemasse, helst en type med elastisitet på over 20 %. Vanlig bygningsakryl duger ikke til denne typen tetting.

gyproc_dsc1895.jpg


Bilde: Gyproc. Akustikkplater bidrar til å forbedre akustikken.

Tenk på akustikk

Når vi snakker om lyd, er det fort gjort å tenke på lyd mellom rom og etasjer, men det er også viktig å tenke gjennom akustikkforholdene i enkeltrom. I mange år har det blitt bygget innervegger med gips og andre harde materialer, samt at færre og færre har gardiner eller gulvtepper. I sum betyr det at mange opplever mye romklang og dårlig akustikk i boligene sine.

– For å bøte på disse utfordringene, kan det være smart å råde kunden til å investere i/velge produkter som bidrar til å forbedre akustikken. Her er det eksempelvis mulig å anbefale Gyptone akustikkplater (perforerte gipsplater), eller at det monteres spiler på en vegg eller i taket, avslutter Henrik Norland.