Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

test

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggeriet-butikk

Tre tips du bør gi til kunder som skal ha ny ytterdør

Ytterdøren er det som ønsker oss velkommen til et hus og som regel blikkfanget når gjester kommer på besøk. I dagens marked finnes det en rekke muligheter, og det kan være vanskelig å orientere seg i alle valgene som er mulige å ta. Det er nettopp da du som snekker kan bidra med viktig innsikt og kompetanse.

Ifølge Peter Sejling, Sales Director Northern Europe i JELD-WEN, er det elementene du ikke kan se med det blotte øyet som er særlig viktig å gjøre kundene oppmerksom de vurderer ny ytterdør:

- Det er særlig tre ting som er viktig å tenke på - nemlig sikkerhet mot innbrudd, varmeisoleringsevne og lyddemping, understreker han.

Den viktige sikkerheten

For at en ytterdør skal være mest mulig sikret mot at noen kan bryte den opp, er hakereile og bakkantsikring viktige stikkord. En dør med lås som har hakereile er sikrere enn en dør med vanlig reile da hakereilen er formet som en J og griper fast i sluttstykket i karmen på en helt annen måte enn en vanlig reile gjør. Dermed er det vesentlig vanskeligere å bryte opp døren for den som skulle prøve seg – i praksis må vedkommende rive ut karmen for å komme inn. Bakkantsikring gjør på sin side at det ikke er mulig å få opp døren selv om hengslene løsnes eller skjæres av.

Et generelt tips til bedre sikkerhet handler dessuten om selve innfestingen av karmen. Brukes det karmhylser, for eksempel FrameFast fra Swedoor, er kunden sikret en solid innfesting mellom karm og vegg som er svært vanskelig å bryte opp. I sum vil en dør med hakereile og bakkantsikring, samt innfesting med karmhylser, ta så lang tid å bryte opp og lage så mye bråk at de færreste vil klare å gjøre seg ferdig.

- I kontrast til dette, kan jeg nevne at vi gjorde et forsøk med en rimelig dør fra en annen produsent. Døren hadde ingen spesielle sikkerhetsegenskaper, men vi ble likevel overrasket over at det tok mindre enn 15 sekunder å bryte den opp, forteller Sejling i JELD-WEN.

swedoor-framefast_0067.jpg


Foto: Swedoor. FrameFast karmhylse gir en solid og stabil innfesting av både ytterdører, innerdører og vinduer. Den røde brikken gir bedre trykkfordeling, men er valgfri å bruke.

En god dør holder kulden ute

Sikkerhetsegenskapene er trolig noe kunden helst ikke ønsker å få testet ut i praksis, men det samme kan ikke sies om de to andre egenskapene som er spesielt viktige ved en ny dør. At døren har gode varmeisolerende egenskaper er noe som har blitt viktigere og viktigere de siste årene. Med en stadig utvikling innen bedre isolasjonsstandard på yttervegger, tak, gulv og vinduer, kan ikke dørene henge etter og være vesentlig dårligere isolert.

- Ser vi stort på det, har de fleste av våre dører en U-verdi på 0,66 til 1,2, og alle dørene i ECO-serien vår tilfredsstiller krav til passivhusstandarden, opplyser Peter.

De konkrete varmeisolerende egenskapene er altså litt avhengig av hvilken dør kunden velger, og generelt blir U-verdien høyere dersom døren for eksempel har glasspartier. Det kan også være krevende å få de laveste U-verdiene på pardører, uten at det ser ut til å legge en demper på populariteten. Pardører har nemlig fått en slags renessanse de siste årene og blir både brukt på tradisjonelle og mer moderne hus. Ønsker dine kunder pardører, bør du tipse dem om å vurdere en asymmetrisk delt modell.

- Hvis det er snakk om en pardør med 160 – 170 cm. totalbredde, vil gangdøren på symmetriske pardører bli forholdsvis smal. Velger kunden en pardør som er asymmetrisk delt, blir gangdøren mer romslig, forteller Peter Sejling.

swedoor-character-domino-blue-scenery-2.jpg


Foto: Swedoor. Med lav U-verdi på ytterdøren er ikke kalde vintre noe problem.

Er det behov for lyddempende egenskaper?

I mange tilfeller er lyd et vesentlig tema når det er snakk om ytterdører. Dette gjelder kanskje særlig i sentrumsnære strøk og i områder med mye trafikk. Tall fra Statens Vegvesen viser faktisk at hele 1,9 millioner innbyggere plages med trafikkstøy på over 55 desibel utenfor boligen sin. En vei lar seg som kjent sjelden flytte, men valget av dør kan redusere støyen ganske betraktelig.

Her er det kjekt å vite litt om hvordan desibelskalaen fungerer. En endring på kun 3 desibel oppfattes som merkbar, mens en endring på 10 desibel oppfattes som en halvering eller dobling av lyden. Det er altså ikke så store endringer i desibel som skal til for at mye av støyen kan stenges ute. Er støy et temna, bør du ganske enkelt oppfordre kunden til å tenke langsiktig og å legge litt mer penger i en dør med bedre lydisolering – det er ganske sikkert en god investering for de neste 20 årene.

Farger er velkommen, og teknologien styrer låsen

Valg av farger er en høyst personlig smak, men likevel ser det ut til at boligeierne går litt i flokk også her. I fjor kunne dørprodusentene melde at sterke farger var svært populært når det gjaldt ytterdører. Den trenden ser ut til å holde seg ganske godt, men fargebruken ser ut til å gå litt mer i retning av mer dempede og nedtonede farger. Uansett er det helt tydelig at vi er litt på vei bort fra at alle skal ha sort eller grå ytterdør.

- Vi ser generelt at mange har blitt mer modige når det gjelder stil og farge på ytterdørene sine, og det er helt tydelig at folk er litt mer modige med ytterdøren enn med innerdørene. Det handler nok om at ytterdøren ikke er så synlige i hverdagen som innerdørene. Dermed er det litt enklere å prøve sprekere design og farger, sier Peter Sejling i JELD-WEN.


swedoor-square-green-scenery-8.jpg


Foto: Swedoor. Det er ingenting i veien for å bruke spreke farger på ytterdøren.

Når det gjelder stil på dørene er det mye å velge mellom, og du kan gjerne henvise kundene til leverandørenes kategorisering av dører. Swedoor har for eksempel delt inn i klassisk og moderne for at det skal bli enklere finne dører som passer til ulike typer hus. Det finnes imidlertid ingen fasit – mange velger faktisk moderne dører til klassiske hus og vice versa.

De siste årene har dessuten vært preget av at elektroniske dørlåser har kommet inn i markedet for fullt, og det er ingenting som tyder på denne utviklingen kommer til å stoppe. En av de mest kjente elektroniske dørlåsene, Yale Doorman, har blant annet kommet i en oppgradert versjon som kalles L3. Den er noe smalere enn tidligere versjoner, er kompatibel med en rekke smarthome-systemer og er nå bedre egnet for pardører og innadgående dører. Dermed reduseres utfordringen med at døren ikke alltid vil låse opp og igjen, noe som tidligere kunne by på utfordringer iblant.

Hos Byggeriet har vi et stort utvalg dører fra ledende produsenter – og vi er alltid klare til å slå av en fagprat om ulike egenskaper ved ytterdører!